setipolska.pl

Agencja prywatnego detektywa

Prywatna agencja detektywistyczna oferuje kompleksowe usługi z zakresu między innymi: wywiadu gospodarczego, ustaleń majątkowych, a także sprawdzania wierności partnerów. Jeżeli chodzi o wywiad gospodarczy, wspomniana usługa gwarantuje ochronę przedsiębiorstw.

Czym zajmuje się prywatna agencja detektywistyczna? 

W momencie gdy określona firma chce rozpocząć współpracę z kontrahentem i nie jest pewna, czy może mu zaufać, korzystając z usługi wywiadu gospodarczego otrzymuje mnóstwo informacji, które są zweryfikowane. Dzięki takiemu obrotowi sprawy firma zabezpiecza się i redukuje do minimum ryzyko strat. Biorąc pod uwagę aktualny rozwój gospodarczy, a także ogromną konkurencję w wielu branżach należy podchodzić do różnego rodzaju współpracy z ogromną ostrożnością. Jeżeli chodzi z kolei o ustalenia majątkowe świadczone przez prywatną agencję detektywistyczną, usługa ta przydaje się na przykład, gdy dłużnik twierdzi, że nie ma środków na spłatę zobowiązań finansowych, a rzeczywistość jest inna. Udowodnienie różnego rodzaju źródeł dochodów, a także posiadanego majątku może być wykorzystane jako dowód w sądzie. Jeżeli chodzi z kolei o weryfikację wierności partnerów, sprawy tego typu są niezwykle delikatne. Z uwagi na to pracownicy agencji detektywistycznej pracują nie tylko skutecznie, ale także dyskretnie.

Detektyw

Na czym polega usługa sprawdzania wierności partnerów? 

Usługa sprawdzania wierności partnerów świadczona przez agencję detektywistyczną związana jest bardzo często ze sprawami cywilnymi i może ona doprowadzić także do udowodnienia zdrady w sądzie. Tego typu rozwiązanie może się przydać w sytuacji, gdy małżonkowie rozwodzą się z orzekaniem o winie. W momencie gdy sąd orzeka o winie, bierze pod uwagę, która strona jest odpowiedzialna za całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Działając w pełni dyskretnie, fachowo, a także skutecznie prywatna agencja dąży do wykrycia ewentualnej zdrady małżeńskiej. Dzięki ogromnemu doświadczeniu pracowników prywatnej agencji detektywistycznej tego typu sprawy mają stuprocentową gwarancję sukcesu. Dokładne prześwietlenie życia partnera daje możliwość zorientowania się, czy jest on wierny. Na opisywaną usługę składa się między innymi: obserwowanie partnera, potwierdzanie kontaktów osobistych, a także ujawnianie majątku danej osoby. Prywatna agencja detektywistyczna dociera do informacji pochodzących zarówno z miejsca pracy, jak i zamieszkania. Zebrany materiał doskonale może posłużyć jako materiał dowodowy w sądzie.