Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu - urządzeniaNie wątpliwymi zaletami stabilizacji gruntu jest skrócenie realizacji przedsięwzięcia poprzez ograniczenia robót ziemnych dzięki wykorzystaniu materiału miejscowego, zmniejszenie podbudowy typowych konstrukcji budowanej nawierzchni co znacząco wpływa na ograniczenie kosztów wykonania podbudowy.

Stabilizacja gruntu to proces ulepszania, który polega na dokładnym wymieszaniu gruntu ze spoiwem hydraulicznym w celu uzyskania właściwego podłoża.