Prace i roboty ziemne - Bydgoszcz Osielsko

Prace ziemne to jeden z istotniejszych obszarów naszej działalności. Oferujemy kompleksowe usługi w tym zakresie. Proponujemy prace ziemne w takich miastach jak Bydgoszcz, czyli dużych ośrodkach miejskich, ale również w mniejszych miejscowościach. Realizujemy usługi na terenie całej Polski. Roboty ziemne to szerokie spektrum działań, w związku z tym kalkulacja ceny zawsze odbywa się indywidualnie – w zależności od warunków każdej inwestycji. Jako doświadczony wykonawca, podejmujemy się wszelkich prac w opisywanym zakresie.

Wszystkie prace wykonywane są z użyciem sprawdzonego w trakcie wielu realizacji sprzętu. Dysponujemy całym, potrzebnym parkiem maszynowym. Są to między innymi: koparki, spycharki oraz wozidła technologiczne. Oferujemy usługi kompleksowe – niezależnie od lokalizacji konkretnej inwestycji – coraz częściej są to nie tylko duże miasta, ale również gminy wiejskie – prace ziemne w takich miejscowościach jak Osielsko nie są dziś niczym szczególnym, wręcz przeciwnie – wpisują się „krajobraz” miejski, podmiejski i wiejski – jako istotny element polskiego wzrostu gospodarczego, który nie mógłby być tak dynamiczny, bez efektywnego inwestowania w infrastrukturę.

Prace ziemne

Kompleksowa obsługa

Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace ziemne, niezbędne do finalizacji inwestycji. To m.in. przeprowadzanie prac pod wykopy przestrzenne, niwelację, makroniwelację i kształtowanie terenu. Są to np. prace wykończeniowe (wyrównywanie terenu, wykopy pod stropy, nasypy, wyrównywanie skarp), roboty wykonywane manualnie (dla niewielkich obszarów), roboty przy pomocy materiałów wybuchowych (w przypadku zbyt twardego terenu), przygotowywanie terenu pod zabudowę (usunięcie darni, karczowanie roślin, odprowadzanie wód opadowych i wiele innych), a także prace porządkowe.

Działamy na każdym terenie

Tak naprawdę – prace ziemne – to szeroki wachlarz usług dobieranych odpowiednio do każdego zlecenia. Wykonujemy roboty ziemne w terenie rozbudowanym – takim jak np. Bydgoszcz, co wiąże się z określonym trybem przeprowadzanych procedur (tereny zurbanizowane), jak i roboty ziemne na terenach mniej zabudowanych jak Osielsko. Każdy teren ma swoją specyfikę – należy tu wziąć pod uwagę np. takie zmienne jak charakter geologiczny podłoża, czy też istniejąca na nim zabudowa.

Roboty ziemne przy użyciu ciężkiego sprzętu

Wykonujemy wszelkiego rodzaju roboty ziemne, w tym również te, które wymagają użycia ciężkiego sprzętu. Są to zaawansowane prace ziemne, będące często częścią szerszego planu inwestycyjnego. Posiadamy niezbędny sprzęt do wykonania tego rodzaju prac. Stale inwestujemy w specjalistyczny sprzęt, taki jak np. koparki, spycharki i wozidła budowlane. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem wykazującym się minimalną awaryjnością, oferujemy szybkie i sprawne wykonanie prac, również dzięki temu, że jesteśmy w stanie szybko dokonać wymiany sprzętu, który ulegnie awarii, ewentualnie konieczne będzie zastosowanie innych maszyn, lepiej dostosowanych do aktualnych warunków na terenie wykonywania prac. Gwarantujemy fachowość i profesjonalne podejście do każdego zlecenia.